OCD

Tvangstanker er ufrivillige ideer, tanker eller forestillinger, som det meste af tiden trænger sig på i ens sind. De opleves ofte som foruroligende og distraherende. Tvangshandlinger udløses af en uimodståelig trang til at opføre sig på en bestemt måde.

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er præget af angst som udløses af tvangstanker, hvilket leder til uønsket og gentagen adfærd, som personen føler sig tvungen til at udføre for at lindre angsten. Selvom du måske er klar over at disse tanker og adfærdsformer er irrationelle, føler du en trang til at holde fast i dem.

De mest almindelige OCD mønstre er:

* Vask og rengøring

Den vigtigste tvangstanke bag det er frygten for smitte og sygdom.

* Kontrol

Den vigtigste tvangstanke bag det er frygten for at skade eller bringe andre eller en selv i fare.

* Optælling og/eller arrangering/organisering

Den vigtigste tanke bag det er frygten for ikke at være i kontrol.

* Hamstring

Den vigtigste tanke bag det er frygten for at noget slemt vil ske.

Kognitiv terapi er en meget effektiv måde at behandle OCD på. Selvom antidepressiva kan anvendes, er de ofte ikke hensigtsmæssige for at opnå et godt og varigt resultat, hvis de står alene. En af de vigtigste kvaliteter ved kognitiv terapi er, at du lærer hvordan du kan håndtere tvangstanker på en anden måde, frem for at udføre tvangshandlinger. Du vil i terapien både føle og forstå at du ikke har brug for ritualer for at lette din angst, fordi du i stedet kan anvende kognitive metoder.