Kognitiv terapi

Målet i kognitiv terapi er at få indsigt i eget tankeindhold og gradvist modificere den uhensigtsmæssige tænkning med henblik på at give følelser og adfærd et helt andet grundlag. Dette gør man ved at identificere de uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre med henblik på at erstatte dem med mere realistiske og mindre destruktive mønstre.

Kognitiv terapi er en problemløsningsorienteret korttidsterapi, og som regel vil 8-12 sessioner være nok til at løse problemerne. I tilfælde, hvor tanke- og adfærdsmønstrene er sværere at ændre, vil det være nødvendigt at fortsætte terapien i længere tid. Der sættes afgrænsede mål for terapien, som løbende evalueres. Kognitiv terapi anvendes til at hjælpe alle uanset evner, køn, race og seksuelle præferencer.