Mindfulness terapi

Ordet mindfulness beskriver en særlig tilstand af bevidst opmærksomhed. Når begrebet mindfulness anvendes inden for psykologien, er der tale om en mentaltilstand, hvor opmærksomheden er fokuseret på oplevelsen i nuet. Formålet med dette er at blive bevidst om og acceptere de følelser, tanker og kropslige fornemmelser, som man oplever nu og her.

Mindfulness terapi kan hjælpe dig med problemer som blandt andet angst, depression, stress, spiseforstyrrelser og humørsvingninger. Ved at praktisere mindfulness bliver du bedre i stand til at forholde dig fleksibelt til de udfordringer, som du møder i din dagligdag, hvorved du undgår at reagere uhensigtsmæssigt.

I terapien arbejdes der med at udvikle færdigheder, som hjælper til at håndtere svære tanker og følelser og ændre problematiske adfærdsmønstre. Herved opnår du større velvære og stabilitet indenfor alle områder af dit liv.

Forskning har vist at mindfulness bl.a. er særlig effektiv til behandling af personer, som har oplevet gentagne depressioner idet mindfulness effektivt forebygger tilbagefald.